Verksamhetsledning

Ibland står man inför förändringar, ens verksamhet kanske växt till just en verksamhet, projektet blivit varaktigt eller den konstnärliga ledaren behöver få vara just bara konstnärlig ledare och ”det andra” tar för mycket tid. Då tar vi vid. Vi kan fungera som kreativa bollplank, se på helheten, hjälpa till med att göra en analys för att se om man är på väg i den riktning som man vill, se över vilka resurser man har, stötta i de strategiska planerna, hjälpa till att lyfta blicken lite längre fram än man orkar själv, och fungera som en resurs i just ”det där andra”.
Det kan handla om se över personalfrågor, kompetens, ta fram riktlinjer eller outtalade policys som kanske finns men inte pratas om eller att se om man faktiskt har en gemensam värdegrund i projektet eller verksamheten. Här kan du luta dig mot oss, så tar vi hand om ”allt det där andra”.
Producentbyrån