Om

Producentbyrån arbetar med fria grupper och utövare inom scenkonst, så som koreografer, dansare, musiker, tonsättare, dramatiker och skådespelare.


Vi arbetar även med festivaler inom både dans och musik samt med allt från lokala till internationella kulturorganisationer, i större och mindre projekt, samt med konferenser.

Producentbyrån grundades hösten 2008 eftersom vi såg en möjlighet och en styrka i att arbeta tillsammans. Att komplettera varandras kompetens, effektivisera vårt arbete samt skapa en gemensam bas där erfarenhet och kunskap kan samlas.


Dessutom är det roligare och blir mer kreativt att vara flera som arbetar tillsammans. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och i våra uppdrag försöker vi alltid hitta kreativa lösningar och att tänka både nytt och långsiktigt.

Våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser som är avgränsade i tid, till längre samarbeten kring större projekt och löpande verksamhet. Vi projektanställer fler producenter och projektledare vid behov och beroende på uppdrag.

Producentbyrån