Community Art Lab Sweden

Projektet Community Art Lab Sweden är ett Arvsfondsprojekt som skapar och etablerar ett nationellt nätverk och en digital plattform för ung community art – en digital scen för ungas konstnärskap och röst i samhället. Syftet med arbetet är att producera community art och att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan ungdomsdrivna lokala communities, professionella kulturutövare och institutioner.

Projektet utgörs av organisationerna Livet bitch! Scenkonst i Södertälje, Community Kultur Centrum i Malmö, Ung Scen Norr i Luleå och Producentbyrån i Göteborg.

Livet bitch! Scenkonst är projektägare och har hand om den nationella samordningen, och respektive organisation ansvarar för nätverksbygge och samordning i sina respektive kommuner och regioner.

Producentbyrån arbetar med koordinering, processledning, produktion och verksamhetsutveckling.

www.communityartlabsweden.se

Koordinering
Processledning
Produktion
Utvecklingsarbete

Producentbyrån