Koordinering

Projektkoordinering handlar om att ha koll på detaljerna och att fungera som en operativ resurs för projektledaren. Det kan handla om att sätta ett körschema för en produktion eller konferens, boka och ha koll på detaljer kring turnéer, resor och boende, leta upp och boka lokaler eller stämma av de eventuella tekniska eller personella behov som finns inom projektet.
Vi kan antingen göra ett upplägg där ni är projektledare och vi koordinerar, eller ett där vi ansvarar för både projektledningen och koordineringen fördelat på två personer. Vi har koordinerat allt från internationella konferenser och festivaler, showcases och turnéer till enskilda produktioner och premiärer. Att koordinera handlar i grund och botten om att älska Excel. Det gör vi.
Producentbyrån