Ina Dokmo

Ina är koreograf, dansare, pedagog och shiatsuterapeut från Gotland. Hon är baserad i Göteborg och på Bokenäset där hon driver dansresidenset Bjällansås Studio, en studio hon själv byggt inuti en lada från 1924.

Ina har sedan sin Kandidatexamen i dans 2004-2007 från Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London jobbat som dansare och bott i olika delar av Europa. Hon har undersökt upplevda förhållningssätt till dans, rörelse och yoga sedan 2004. Sedan 2007 har hon genom sin egen praktik undersökt de inre organen in i dansande i relation till meridianer inom kinesisk medicin och Shiatsu.

Ina erhöll masterexamen i koreografi med inriktning Nya performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola 2017. Hennes koreografier är oftast längre utställningar där besökare kommer och går med fokus på besökarens resa genom verket och dansande.

Producentbyrån arbetar med rådgivning.

www.inadokmo.se

Rådgivning

Producentbyrån