Copywriting

Att skriva om sin föreställning, sin ensemble eller sitt konstnärskap är inte alltid helt enkelt. Det är lätt att fastna i den egna konstnärliga idén och det är lika lätt att ibland glömma bort att det finns en publik som ska ta till sig allt det där fantastiska som man har skapat. Vare sig det handlar om en föreställningstext, ett pressmeddelande, ett allmänt utskick eller något helt annat kan vi hjälpa er.
Sedan 2008 har vi jobbat med allt från att skriva nyhetsbrev och pressutskick till föreställningstexter, texter om kompanier, workshops, EU-projekt, till hemsidor, broschyrer, affischer mm. Det handlar om att förstå målgruppen, dess behov och dess eventuella förförståelse, om att hitta ett tilltal som lockar, eller att ge rätt nycklar in till upplevelsen och om att lyfta fram vad som är er särart och som skiljer er från alla andra.
Producentbyrån