Ansökningar

En av de vanligaste förekommande frågorna är om vi kan hjälpa till att skriva ansökningar. Och ja, det kan vi absolut. Vi håller oss uppdaterade kring olika bidragsgivares riktlinjer, vi vet vilken instans som ger bidrag till vad, när man kan söka och vad man måste ha på plats innan man söker. Vilken del av arbetet vi gör kommer vi fram till gemensamt.
Det kan handla om rådgivning kring vilka bidrag och fonder det finns att söka. Du kanske vill ha hjälp med att tydligare rikta din ansökan gentemot en bidragsgivare, eller ha hjälp med att planera budgeten till din idé. Vi kan också, i dialog med dig, skriva hela ansökan och redovisa efter att projektet är avslutat.
Producentbyrån