Verksamhetsledning

Ibland står man inför förändringar, ens verksamhet kanske växt till just en verksamhet, projektet blivit varaktigt eller den konstnärliga ledaren behöver få vara just bara konstnärlig ledare och ”det andra” tar för mycket tid. Då tar vi vid. Vi kan fungera som kreativa bollplank, se på helheten, hjälpa till med att göra en analys för att se om man är på väg i den riktning som man vill, se över vilka resurser man har, stötta i de strategiska planerna, hjälpa till att lyfta blicken lite längre fram än man orkar själv, och fungera som en resurs i just ”det där andra”.
Det kan handla om se över personalfrågor, kompetens, ta fram riktlinjer eller outtalade policys som kanske finns men inte pratas om eller att se om man faktiskt har en gemensam värdegrund i projektet eller verksamheten. Här kan du luta dig mot oss, så tar vi hand om ”allt det där andra”.

Översättningar

Som de flesta branscher har scenkonsten sitt eget språk, och när man ska översätta sina projekt- eller föreställningstexter till engelska från svenska (eller vice versa) är det inte alltid helt lätt att hitta jämförbara ord och uttryck. Vi har jobbat med både svensk- och engelskspråkiga grupper och projekt under lång tid.
Vi har översatt allt från föreställningstexter, ansökningar, texter om workshops och seminarier, texter för nyhetsbrev och pressutskick till mer målande beskrivningar av konstnärliga idéer och visioner.

Copywriting

Att skriva om sin föreställning, sin ensemble eller sitt konstnärskap är inte alltid helt enkelt. Det är lätt att fastna i den egna konstnärliga idén och det är lika lätt att ibland glömma bort att det finns en publik som ska ta till sig allt det där fantastiska som man har skapat. Vare sig det handlar om en föreställningstext, ett pressmeddelande, ett allmänt utskick eller något helt annat kan vi hjälpa er.
Sedan 2008 har vi jobbat med allt från att skriva nyhetsbrev och pressutskick till föreställningstexter, texter om kompanier, workshops, EU-projekt, till hemsidor, broschyrer, affischer mm. Det handlar om att förstå målgruppen, dess behov och dess eventuella förförståelse, om att hitta ett tilltal som lockar, eller att ge rätt nycklar in till upplevelsen och om att lyfta fram vad som är er särart och som skiljer er från alla andra.

Ansökningar

En av de vanligaste förekommande frågorna är om vi kan hjälpa till att skriva ansökningar. Och ja, det kan vi absolut. Vi håller oss uppdaterade kring olika bidragsgivares riktlinjer, vi vet vilken instans som ger bidrag till vad, när man kan söka och vad man måste ha på plats innan man söker. Vilken del av arbetet vi gör kommer vi fram till gemensamt.
Det kan handla om rådgivning kring vilka bidrag och fonder det finns att söka. Du kanske vill ha hjälp med att tydligare rikta din ansökan gentemot en bidragsgivare, eller ha hjälp med att planera budgeten till din idé. Vi kan också, i dialog med dig, skriva hela ansökan och redovisa efter att projektet är avslutat.

Kommunikation

I ett ändlöst flöde av information via sociala kanaler, hemsidor, media och press översköljs vi konstant av information. Bra kommunikation handlar om att göra medvetna val utifrån behov, målgrupp och resurser. Att arbeta tillsammans med oss vad gäller kommunikation kan handla om att vi tillsammans tar fram en kommunikationsplan med fokus på både dina behov och dina resurser.
Det kan handla om enklare saker som att skriva och skicka pressmeddelanden och nyhetsbrev, arbeta med föreställningstexter eller diskutera bildval eller grafisk profil. Men vi kan även hjälpa till att med extern kompentens arbeta fram en ny hemsida eller arbeta fram en trailer. Vi har en bred kunskap kring frågor som rör kommunikation av scenkonst, och vi har under åren samlat på oss ett stort nätverk av kontakter både nationellt och internationellt.

Koordinering

Projektkoordinering handlar om att ha koll på detaljerna och att fungera som en operativ resurs för projektledaren. Det kan handla om att sätta ett körschema för en produktion eller konferens, boka och ha koll på detaljer kring turnéer, resor och boende, leta upp och boka lokaler eller stämma av de eventuella tekniska eller personella behov som finns inom projektet.
Vi kan antingen göra ett upplägg där ni är projektledare och vi koordinerar, eller ett där vi ansvarar för både projektledningen och koordineringen fördelat på två personer. Vi har koordinerat allt från internationella konferenser och festivaler, showcases och turnéer till enskilda produktioner och premiärer. Att koordinera handlar i grund och botten om att älska Excel. Det gör vi.

Projektledning

Att projektleda kan betyda mycket, från att ta vidare och utveckla en idé till att skapa förutsättningar att kunna genomföra det, se till att det sker, följa idén genom en process eller förändra om projektet och förutsättningarna förändras, utvärdera och se vad man lärt till framtiden och se till att det avslutas och redovisas till berörda parter. I vissa projekt gör vi allt det, men vi kan också hoppa in och projektleda ett eller flera moment i ett större projekt. Vi rör oss ständigt i skikten mellan enskilda utövare, finansiärer och tjänstemän, vilket ger oss en förståelse för de olika parternas särskilda perspektiv och förutsättningar.
Vi kan också arbeta med projektdesign, det vill säga steget fram till finansieringsfas. Då fungerar vi som bollplank, tolkar projektägarens idé, tar fram en projektbeskrivning, finansieringsplan och budget för ett projekt. En annan möjlighet är att vi kliver in i slutfasen av ett projekt, då det handlar om att skriva det textmaterial och sammanställa det ekonomiska underlag som krävs för att kunna rapportera till bidragsgivare.

Rådgivning

Hur ska jag tänka kring avtal med spelstället och mina dansare? Vad är en ok lön för en veckas turné och hur funkar det med fakturor från utlandet? Var kan jag söka pengar från till mitt projekt? Hur mycket ska jag ta för en föreställning? Hur ska jag kommunicera det jag gör, och i vilka kanaler? Kulturbranschen, med alla sina bidragsinstanser och institutioner, kan vara knepig att navigera igenom. Många som kontaktar oss har kört fast i den egna processen.
Det kan t.ex. handla om konstnärliga, ekonomiska eller praktiska avväganden som måste göras, där man känner ett behov av att bolla detta med en extern aktör. Och där kommer vi in. Antingen bokar vi in ett enstaka rådgivningsmöte där vi går igenom dina frågor och funderingar och guidar dig vidare, alternativt bokar vi in en serie möten under en längre period.

Turnékoordinering

Turnékoordinering handlar om en mängd olika saker. Det kan vara att boka resor, transport och boende för kompaniet. Eller att inför turnén göra checksamtal med varje arrangör för att synka spelställets önskemål med kompaniets behov eller att förse arrangören med information och marknadsföringsmaterial.
Det kan också handla om att boka de faktiska speldatumen, bestämma föreställningstider, eventuellt även vara på plats som turnéledare och att följa upp med både arrangörer och kompani efter genomfört arrangemang. Vi kan antingen göra alla de här delarna, eller också delar vi upp det mellan oss, det diskuterar vi fram gemensamt.

Administration

Administration kan närmast liknas vid ekonomisk projektledning, dvs budgetplanering, löpande ekonomihantering och ekonomisk redovisning. Mycket av administrationsarbetet handlar om sådant som många tycker är svårt eller jobbigt, som ansvar för pengar, momsfrågor, avtal, blanketter och myndigheter. Det kan handla om kontakt med a-kassa, försäkringskassa, Skatteverket, löner, arbetsgivarintyg, kontrakt, pensionsfrågor mm.
Men lugn, vi tycker att faktiskt det är roligt! Vi har lång erfarenhet av administration och ekonomi, med allt från ett mindre event till nationell eller internationell konferens eller festival. Från t.ex. verksamhetsbudget för ett danskompani till att administrera ett EU-projekt. Vi gör också projektbokföring fram till bokslut, och där tar vår revisor vid.
Producentbyrån