Projektledning

Att projektleda kan betyda mycket, från att ta vidare och utveckla en idé till att skapa förutsättningar att kunna genomföra det, se till att det sker, följa idén genom en process eller förändra om projektet och förutsättningarna förändras, utvärdera och se vad man lärt till framtiden och se till att det avslutas och redovisas till berörda parter. I vissa projekt gör vi allt det, men vi kan också hoppa in och projektleda ett eller flera moment i ett större projekt. Vi rör oss ständigt i skikten mellan enskilda utövare, finansiärer och tjänstemän, vilket ger oss en förståelse för de olika parternas särskilda perspektiv och förutsättningar.
Vi kan också arbeta med projektdesign, det vill säga steget fram till finansieringsfas. Då fungerar vi som bollplank, tolkar projektägarens idé, tar fram en projektbeskrivning, finansieringsplan och budget för ett projekt. En annan möjlighet är att vi kliver in i slutfasen av ett projekt, då det handlar om att skriva det textmaterial och sammanställa det ekonomiska underlag som krävs för att kunna rapportera till bidragsgivare.
Producentbyrån