Översättningar

Som de flesta branscher har scenkonsten sitt eget språk, och när man ska översätta sina projekt- eller föreställningstexter till engelska från svenska (eller vice versa) är det inte alltid helt lätt att hitta jämförbara ord och uttryck. Vi har jobbat med både svensk- och engelskspråkiga grupper och projekt under lång tid.
Vi har översatt allt från föreställningstexter, ansökningar, texter om workshops och seminarier, texter för nyhetsbrev och pressutskick till mer målande beskrivningar av konstnärliga idéer och visioner.
Producentbyrån