Rådgivning

Hur ska jag tänka kring avtal med spelstället och mina dansare? Vad är en ok lön för en veckas turné och hur funkar det med fakturor från utlandet? Var kan jag söka pengar från till mitt projekt? Hur mycket ska jag ta för en föreställning? Hur ska jag kommunicera det jag gör, och i vilka kanaler? Kulturbranschen, med alla sina bidragsinstanser och institutioner, kan vara knepig att navigera igenom. Många som kontaktar oss har kört fast i den egna processen.
Det kan t.ex. handla om konstnärliga, ekonomiska eller praktiska avväganden som måste göras, där man känner ett behov av att bolla detta med en extern aktör. Och där kommer vi in. Antingen bokar vi in ett enstaka rådgivningsmöte där vi går igenom dina frågor och funderingar och guidar dig vidare, alternativt bokar vi in en serie möten under en längre period.
Producentbyrån