Kommunikation

I ett ändlöst flöde av information via sociala kanaler, hemsidor, media och press översköljs vi konstant av information. Bra kommunikation handlar om att göra medvetna val utifrån behov, målgrupp och resurser. Att arbeta tillsammans med oss vad gäller kommunikation kan handla om att vi tillsammans tar fram en kommunikationsplan med fokus på både dina behov och dina resurser.
Det kan handla om enklare saker som att skriva och skicka pressmeddelanden och nyhetsbrev, arbeta med föreställningstexter eller diskutera bildval eller grafisk profil. Men vi kan även hjälpa till att med extern kompentens arbeta fram en ny hemsida eller arbeta fram en trailer. Vi har en bred kunskap kring frågor som rör kommunikation av scenkonst, och vi har under åren samlat på oss ett stort nätverk av kontakter både nationellt och internationellt.
Producentbyrån