Step

Step är en internationell dansfestival för barn och unga i Västsverige. Festivalen är en biennal och lanserades i mars 2020. Den andra upplagan av festivalen genomfördes den 2-25 mars 2022 och sammanlagt presenterades 60 programpunkter på 19 spelplatser i sex kommuner i Västra Götaland.

Till de två upplagor som har genomförts har festivalens program tagits fram i samarbete med de nationella och internationella kuratorerna Fiona Ferguson – kreativ utvecklingschef för Edinburgh International Children’s Festival, Adjjima Na Patalung – festivalchef för BICT Fest i Bangkok, Gerhard Verfaille – konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien och Peter Sunesson – tidigare producent för Salto! på Dansstationen i Malmö. Utöver detta arbetar Step med Step Extended som är en satsning för att lyfta både danskompanier och nyskapande dansprojekt för barn och unga i Västra Götalandsregionen. I festivalen ingår även ett branschprogram som vänder sig till utövare, organisationer och aktörer som arbetar med eller för dans för barn och unga

Step har presenterat föreställningar av bl.a. Akram Khan Company (UK), Stopgap Dance Company (UK), MYKA (DK), Un Poyo Rojo (AR), Tony Tran (NO), Aaben Dans (DK), Twisted Feet (SE) och Big Wind (SE).

Step är ett samarbete med olika kommuner i regionen. Under 2022 års festival fick barn, unga och vuxna från kommunerna Ale, Borås, Göteborg, Härryda, Lerum och Vänersborg möjlighet att uppleva föreställningar, samtal, mingel och workshops.Step har initierats och drivs av Producentbyrån

www.stepfestival.se

Administration
Ansökningar
Kommunikation
Projektledning
Turnékoordinering

Karolin Kent

Karolin är koreograf, dansare, pedagog, somatisk rörelse-praktiker och Laban rörelseanalytiker. Hon har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011 har hon varit professionellt verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Hon intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära samt utgår från somatiska processer. Konstnärliga frågeställningar berör ofta det existentiella i relation till samtida frågor.

Kent är utbildad via Trinity Laban conservatoire of music and dance och i Somatisk rörelsepraktik och rörelseanalys vid Laban/Bartenieff & Somatic studies International. Kent driver Omni Somatisk praktik och den konstnärliga plattformen Wu ArtSpace i Region Halland.

Producentbyrån arbete med ansökningar, kommunikation, rådgivning och sälj.

www.karolinkent.se
www.somatisk.com
www.wuartspace.com

Ansökningar
Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Liza Penkova

Liza Penkova är koreograf med bas i Göteborg. Hon har en lång internationell karriär som dansare och har bland andra arbetat med Göteborgs Operans balett (SE), Rosas dance company (BE), Compagnie Michele Noiret (BE), Human Works (NO) och med koreografer som Helena Franzén (SE), Georgia Vardarou (GR) och Veli Lehtovaara (FI). Hennes egen koreografiska verksamhet började i kollektivt arbete med bl.a The house of Bertha collective (BE/SE), Phd in one night (BE) och The silent song (BE/SE).

Sedan 2018 fokuserar Liza främst på sitt eget koreografiska arbete och utvecklar under 2021-2022 verken Funambulist och 18 steps through (dance) history. Liza är också en MA-student vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

www.penkova.cc

Administration
Ansökningar
Produktion
Rådgivning

Danskompaniet Spinn

Danskompaniet Spinn är ett professionellt danskompani bestående av dansare med och utan funktionsvariationer. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010. Spinn brinner för danskonsten och för att utmana stereotyper kring vad dans är och kan vara. Det handlar om olika kroppar och nya sätt att skapa och presentera danskonst. Spinn har sin bas på Kulturklustret och Spinnstudion i Göteborg.

Bland Spinns produktioner finns föreställningarna Hannah Felicia av isländska koreografen Lára Stefánsdóttir, barnföreställningen Miramos av Torgunn Wold och Paulo Serantes, Moby Dick av italienska koreografen Chiara Bersani och Skirtpower av Carl Olof Berg.

Utöver dessa har Spinn skapat ett antal andra föreställningar och workshops som spelats och presenterats för både vuxna och barn, nationellt och internationellt.

Producentbyrån arbetar med administration, ansökningar, ekonomi, kommunikation, turnékoordinering och verksamhetsledning

www.danskompanietspinn.se

Administration
Ekonomi
Kommunikation

Dansakademin

Dansakademin är en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga och vänder sig till alla som arbetar konstnärligt med dans eller är intresserad av danskonst och vill veta mer om eller öka sin kompetens inom dans.

Varje år arrangeras labb där koreografer och dansare ges utrymme att utforska, utveckla och testa sina koreografiska idéer. Till labben kopplas coacher med lång erfarenhet inom sina områden – dramaturgi, koreografi, scenografi etc – för att stötta den konstnärliga processen utifrån koreografernas och dansarnas behov av kompetens och stimulans.

I serien Dansrummet genomförs samtal och seminarier om danskonst för barn och unga och under 2022 genomfördes Open Stage som är en danskonstnärlig mötesplats som vill främja ny danskonst för barn och unga.

Producentbyrån sitter med i Dansakademins styrgrupp.

www.regionteatervast.se

Planering
Utvecklingsarbete

Community Art Lab Sweden

Projektet Community Art Lab Sweden är ett Arvsfondsprojekt som skapar och etablerar ett nationellt nätverk och en digital plattform för ung community art – en digital scen för ungas konstnärskap och röst i samhället. Syftet med arbetet är att producera community art och att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan ungdomsdrivna lokala communities, professionella kulturutövare och institutioner.

Projektet utgörs av organisationerna Livet bitch! Scenkonst i Södertälje, Community Kultur Centrum i Malmö, Ung Scen Norr i Luleå och Producentbyrån i Göteborg.

Livet bitch! Scenkonst är projektägare och har hand om den nationella samordningen, och respektive organisation ansvarar för nätverksbygge och samordning i sina respektive kommuner och regioner.

Producentbyrån arbetar med koordinering, processledning, produktion och verksamhetsutveckling.

www.communityartlabsweden.se

Koordinering
Processledning
Produktion
Utvecklingsarbete

Ansökningar

En av de vanligaste förekommande frågorna är om vi kan hjälpa till att skriva ansökningar. Och ja, det kan vi absolut. Vi håller oss uppdaterade kring olika bidragsgivares riktlinjer, vi vet vilken instans som ger bidrag till vad, när man kan söka och vad man måste ha på plats innan man söker. Vilken del av arbetet vi gör kommer vi fram till gemensamt.
Det kan handla om rådgivning kring vilka bidrag och fonder det finns att söka. Du kanske vill ha hjälp med att tydligare rikta din ansökan gentemot en bidragsgivare, eller ha hjälp med att planera budgeten till din idé. Vi kan också, i dialog med dig, skriva hela ansökan och redovisa efter att projektet är avslutat.

Copywriting

Att skriva om sin föreställning, sin ensemble eller sitt konstnärskap är inte alltid helt enkelt. Det är lätt att fastna i den egna konstnärliga idén och det är lika lätt att ibland glömma bort att det finns en publik som ska ta till sig allt det där fantastiska som man har skapat. Vare sig det handlar om en föreställningstext, ett pressmeddelande, ett allmänt utskick eller något helt annat kan vi hjälpa er.
Sedan 2008 har vi jobbat med allt från att skriva nyhetsbrev och pressutskick till föreställningstexter, texter om kompanier, workshops, EU-projekt, till hemsidor, broschyrer, affischer mm. Det handlar om att förstå målgruppen, dess behov och dess eventuella förförståelse, om att hitta ett tilltal som lockar, eller att ge rätt nycklar in till upplevelsen och om att lyfta fram vad som är er särart och som skiljer er från alla andra.

Kommunikation

I ett ändlöst flöde av information via sociala kanaler, hemsidor, media och press översköljs vi konstant av information. Bra kommunikation handlar om att göra medvetna val utifrån behov, målgrupp och resurser. Att arbeta tillsammans med oss vad gäller kommunikation kan handla om att vi tillsammans tar fram en kommunikationsplan med fokus på både dina behov och dina resurser.
Det kan handla om enklare saker som att skriva och skicka pressmeddelanden och nyhetsbrev, arbeta med föreställningstexter eller diskutera bildval eller grafisk profil. Men vi kan även hjälpa till att med extern kompentens arbeta fram en ny hemsida eller arbeta fram en trailer. Vi har en bred kunskap kring frågor som rör kommunikation av scenkonst, och vi har under åren samlat på oss ett stort nätverk av kontakter både nationellt och internationellt.

Koordinering

Projektkoordinering handlar om att ha koll på detaljerna och att fungera som en operativ resurs för projektledaren. Det kan handla om att sätta ett körschema för en produktion eller konferens, boka och ha koll på detaljer kring turnéer, resor och boende, leta upp och boka lokaler eller stämma av de eventuella tekniska eller personella behov som finns inom projektet.
Vi kan antingen göra ett upplägg där ni är projektledare och vi koordinerar, eller ett där vi ansvarar för både projektledningen och koordineringen fördelat på två personer. Vi har koordinerat allt från internationella konferenser och festivaler, showcases och turnéer till enskilda produktioner och premiärer. Att koordinera handlar i grund och botten om att älska Excel. Det gör vi.
Producentbyrån