Musik

Anders Hagberg

Kommunikation, Rådgivning

Bröderna Berr

Evelyn Jon

Kommunikation, Rådgivning, Sälj, Utskick

Göteborg Art Sounds 2010-2022

Administration, Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Göteborg Wind Orchestra

Copywriting, Kommunikation

Halland Opera & Vocal Festival

Koordinering, Projektledning

InDiiD

Copywriting, Redaktionellt arbete, Rådgivning

Ingmari Dalin

Kalvfestivalen

Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Karin M Nilsson

Kommunikation, Sälj

Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens

Administration, Kommunikation, Koordinering

Lajka

Kommunikation, Rådgivning

Manongu

Copywriting, Formgivning, Kommunikation, Rådgivning

Markatta

Midaircondo

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Mimitabu

Kommunikation

Nu;flute

Paperwing

Rådgivning

På Turné

Kommunikation
Processledning

RNM

Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Slægt

Kommunikation, Rådgivning, Turnékoordinering

Stefan Forssén

Tetra

Västsvensk guide

Ansökningar, Planering, Projektledning, Textarbete

Women In Jazz Festival 2015

Kommunikation, Koordinering

Teater

Anna, Linn och Lina

Kommunikation, Rådgivning

Big Wind

Kommunikation, Turnékoordinering, Administration

Clownkliniken

Ansökningar, Kommunikation, Verksamhetsutveckling

Die Bühne

Kommunikation

GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Göteborgs Stadsteater – Motherdog

Kommunikation, publikarbete

Kompani Kanalje

Kommunikation, Sälj

Konstkollektivet Snö

Kommunikation, Koordinering

larssons & ADA’S teater

mold – love walks

Administration, Ekonomi, Kommunikation, Produktion

O

Administration, Kommunikation

Stationen

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Stollar Bollar

Ansökningar, kommunikation, rådgivning, sälj

Teater Allena

Kommunikation, Turnékoordinering

Teater Kurage

Kommunikation, Publikarbete, Rådgivning, Copywriting

Teater Spira

Kommunikation, Rådgivning

Teatro Baó

Kommunikation, Sälj

Konferenser

Arts & Audiences 2014-2016

Konferensdesign, Koordinering, Planering, Programläggning

Culture Action Europe 2015

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion

Från Att till Hur – en konferens om tillgänglig scenkonst

Föreläsning

Kultur för alla?

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion, Projektledning

On-Air

Koordinering

Publiken i fokus?

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Publikutveckling från A till Ö

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Dans

24 kvadrat

Art Of Spectra

Ansökningar

Can I Do This?

Kommunikation, Sälj

Carmen Olsson

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Choreosound

Crowd Company

Dansbyrån

Administration, Ansökningar, Kommunikation

Danscentrum Sverige

Koordinering

Danscentrum Väst

Embla dans & teater

Administration, Kommunikation, Sälj, Turnékoordinering, Verksamhetsledning

Förstudie – dans för barn och unga

Ansökningar, Planering, Projektledning, Textarbete

Gilda Stillbäck

Kommunikation, Rådgivning

Henriette Pedersen

Iraqi Bodies

Ansökningar, Kommunikation

Linda Wardal Produktioner

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Lula Children of the Sun

Administration, Rådgivning

Moving Beyond Inclusion 2016-2018

Administration, Kommunikation, Projektledning

NOBA

Ekonomi, Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Offseason

P.S. dans

Administration, Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Producentcheck

Administration, Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Produktionsmiljö dans

Rådgivning

Rum för Dans

Kommunikation, Koordinering

Satellit – nordisk dansfestival och scen för barn & unga 2011-2016

Administration och Ekonomi, Kommunikation, Koordinering, Projektledning, Turnékoordinering

sirenscrossing

Administration, Kommunikation, Rådgivning

Tanja Andersson

Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Termik

Twisted Feet

Utskick

VARIA2009

Kommunikation, Koordinering

Hanko Zell

hanko@producentbyran.se
+46(0)702 28 42 11

Hanko har en bakgrund som scenkonstproducent, koordinator och kultursamordnare. Precis som övriga på Producentbyrån har Hanko en examen från Kulturverkstan. Lusten ligger i att driva och möjliggöra andras projekt.
På Producentbyrån arbetar Hanko med projektledning, processledning, ekonomi och administration.

Hanko arbetar med Danskompaniet Spinn, Step, Steps Dansklubb, Producentcheck 2.0, Memory Wax och MOA Kompani.

Hedda Gullander

hedda@producentbyran.se
+46(0)702 70 36 05

Hedda är utbildad skådespelare vid Skara Skolscen och har frilansat som skådespelare, speaker och teaterpedagog de senaste tio åren. I maj 2020 tog hon sin examen som kulturprojektledare från Kulturverkstan.
Hedda jobbar med Danskompaniet Spinn, Memory Wax, CALS, Step, Steps Dansklubb och MOA Kompani.

Dag Rosenqvist

dag@producentbyran.se
+46(0)733 50 25 70

Dag har en bakgrund inom musik med både kontrabasstudier och en utbildning i ljudteknik. Har även en utbildning till kulturprojektledare vid Kulturverkstan i Göteborg. Håller vid sidan av Producentbyrån på med musik både i eget namn och i en mängd mer eller mindre fasta konstellationer, både nationellt och internationellt.

Han arbetar främst med koordinering, produktion, kommunikation, rådgivning, webb och frågor som rör publikutveckling samt ny musik.

Dag arbetar just nu med Danskompaniet Spinn, Liza Penkova, Karolin Kent, Dråpera, Step, Steps Dansklubb och Producentcheck 2.0.

Malin Enberg

malin@producentbyran.se
+46(0)702 37 35 17

Malin Enberg, projektledare och en av grundarna av Producentbyrån. Hon är utbildad musiklärare på Musikhögskolan Örebro, och har projektledarexamen från Kulturverkstan i Göteborg.

På Producentbyrån är Malin ansvarig för ekonomi och administration och arbetar mycket med projektlednings- och koordineringsuppdrag.

Malin arbetar just nu med Danskompaniet Spinn, Step, Dansakademin, Karolin Kent, Returkultur och diverse ekonomiuppdrag.

Step

Step är en internationell dansfestival för barn och unga i Västsverige. Festivalen är en biennal och lanserades i mars 2020. Den andra upplagan av festivalen genomfördes den 2-25 mars 2022 och sammanlagt presenterades 60 programpunkter på 19 spelplatser i sex kommuner i Västra Götaland.

Till de två upplagor som har genomförts har festivalens program tagits fram i samarbete med de nationella och internationella kuratorerna Fiona Ferguson – kreativ utvecklingschef för Edinburgh International Children’s Festival, Adjjima Na Patalung – festivalchef för BICT Fest i Bangkok, Gerhard Verfaille – konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien och Peter Sunesson – tidigare producent för Salto! på Dansstationen i Malmö. Utöver detta arbetar Step med Step Extended som är en satsning för att lyfta både danskompanier och nyskapande dansprojekt för barn och unga i Västra Götalandsregionen. I festivalen ingår även ett branschprogram som vänder sig till utövare, organisationer och aktörer som arbetar med eller för dans för barn och unga

Step har presenterat föreställningar av bl.a. Akram Khan Company (UK), Stopgap Dance Company (UK), MYKA (DK), Un Poyo Rojo (AR), Tony Tran (NO), Aaben Dans (DK), Twisted Feet (SE) och Big Wind (SE).

Step är ett samarbete med olika kommuner i regionen. Under 2022 års festival fick barn, unga och vuxna från kommunerna Ale, Borås, Göteborg, Härryda, Lerum och Vänersborg möjlighet att uppleva föreställningar, samtal, mingel och workshops.Step har initierats och drivs av Producentbyrån

www.stepfestival.se

Administration
Ansökningar
Kommunikation
Projektledning
Turnékoordinering

Karolin Kent

Karolin är koreograf, dansare, pedagog, somatisk rörelse-praktiker och Laban rörelseanalytiker. Hon har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011 har hon varit professionellt verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Hon intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära samt utgår från somatiska processer. Konstnärliga frågeställningar berör ofta det existentiella i relation till samtida frågor.

Kent är utbildad via Trinity Laban conservatoire of music and dance och i Somatisk rörelsepraktik och rörelseanalys vid Laban/Bartenieff & Somatic studies International. Kent driver Omni Somatisk praktik och den konstnärliga plattformen Wu ArtSpace i Region Halland.

Producentbyrån arbete med ansökningar, kommunikation, rådgivning och sälj.

www.karolinkent.se
www.somatisk.com
www.wuartspace.com

Ansökningar
Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Producentbyrån