Musik

Anders Hagberg

Kommunikation, Rådgivning

Bröderna Berr

Evelyn Jon

Kommunikation, Rådgivning, Sälj, Utskick

Göteborg Art Sounds 2010-2022

Administration, Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Göteborg Wind Orchestra

Copywriting, Kommunikation

Halland Opera & Vocal Festival

Koordinering, Projektledning

InDiiD

Copywriting, Redaktionellt arbete, Rådgivning

Ingmari Dalin

Kalvfestivalen

Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Karin M Nilsson

Kommunikation, Sälj

Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens

Administration, Kommunikation, Koordinering

Lajka

Kommunikation, Rådgivning

Manongu

Copywriting, Formgivning, Kommunikation, Rådgivning

Markatta

Midaircondo

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Mimitabu

Kommunikation

Nu;flute

Paperwing

Rådgivning

På Turné

Kommunikation
Processledning

RNM

Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Slægt

Kommunikation, Rådgivning, Turnékoordinering

Stefan Forssén

Tetra

Västsvensk guide

Ansökningar, Planering, Projektledning, Textarbete

Women In Jazz Festival 2015

Kommunikation, Koordinering

Teater

Anna, Linn och Lina

Kommunikation, Rådgivning

Big Wind

Kommunikation, Turnékoordinering, Administration

Clownkliniken

Ansökningar, Kommunikation, Verksamhetsutveckling

Die Bühne

Kommunikation

GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Göteborgs Stadsteater – Motherdog

Kommunikation, publikarbete

Kompani Kanalje

Kommunikation, Sälj

Konstkollektivet Snö

Kommunikation, Koordinering

larssons & ADA’S teater

mold – love walks

Administration, Ekonomi, Kommunikation, Produktion

O

Administration, Kommunikation

Stationen

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Stollar Bollar

Ansökningar, kommunikation, rådgivning, sälj

Teater Allena

Kommunikation, Turnékoordinering

Teater Kurage

Kommunikation, Publikarbete, Rådgivning, Copywriting

Teater Spira

Kommunikation, Rådgivning

Teatro Baó

Kommunikation, Sälj

Konferenser

Arts & Audiences 2014-2016

Konferensdesign, Koordinering, Planering, Programläggning

Culture Action Europe 2015

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion

Från Att till Hur – en konferens om tillgänglig scenkonst

Föreläsning

Kultur för alla?

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion, Projektledning

On-Air

Koordinering

Publiken i fokus?

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Publikutveckling från A till Ö

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Dans

24 kvadrat

Art Of Spectra

Ansökningar

Can I Do This?

Kommunikation, Sälj

Carmen Olsson

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Choreosound

Crowd Company

Dansakademin

Rådgivning, styrgruppsarbete

Dansbyrån

Administration, Ansökningar, Kommunikation

Danscentrum Sverige

Koordinering

Danscentrum Väst

Embla dans & teater

Administration, Kommunikation, Sälj, Turnékoordinering, Verksamhetsledning

Förstudie – dans för barn och unga

Ansökningar, Planering, Projektledning, Textarbete

Gilda Stillbäck

Kommunikation, Rådgivning

Henriette Pedersen

Iraqi Bodies

Ansökningar, Kommunikation

Linda Wardal Produktioner

Kommunikation, Koordinering, Rådgivning

Lula Children of the Sun

Administration, Rådgivning

Moving Beyond Inclusion 2016-2018

Administration, Kommunikation, Projektledning

NOBA

Ekonomi, Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Offseason

P.S. dans

Administration, Kommunikation, Koordinering, Produktion, Projektledning

Producentcheck

Administration, Kommunikation, Koordinering, Projektledning

Produktionsmiljö dans

Rådgivning

Rum för Dans

Kommunikation, Koordinering

Satellit – nordisk dansfestival och scen för barn & unga 2011-2016

Administration och Ekonomi, Kommunikation, Koordinering, Projektledning, Turnékoordinering

sirenscrossing

Administration, Kommunikation, Rådgivning

Tanja Andersson

Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Termik

Twisted Feet

Utskick

VARIA2009

Kommunikation, Koordinering

Producentbyrån