Karolin Kent

Karolin är koreograf, dansare, pedagog, somatisk rörelse-praktiker och Laban rörelseanalytiker. Hon har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011 har hon varit professionellt verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Hon intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära samt utgår från somatiska processer. Konstnärliga frågeställningar berör ofta det existentiella i relation till samtida frågor.

Kent är utbildad via Trinity Laban conservatoire of music and dance och i Somatisk rörelsepraktik och rörelseanalys vid Laban/Bartenieff & Somatic studies International. Kent driver Omni Somatisk praktik och den konstnärliga plattformen Wu ArtSpace i Region Halland.

Producentbyrån arbete med ansökningar, kommunikation, rådgivning och sälj.

www.karolinkent.se
www.somatisk.com
www.wuartspace.com

Ansökningar
Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Producentbyrån