Jenny Larsson

Jenny Larsson är verksam som koreograf, dansare och filmare i USA och Sverige. Hon är född i Funäsdalen, men numera bosatt i Kungsbacka. 2016 startade hon konstnärskollektivet Wild Beast Collective i USA tillsammans med nära konstnärliga samarbetspartners, som sedan dess har producerat dansverk för scenen, platsspecifika verk, Fågelbo Residency (ett nationellt och internationellt konstnärsresidens för två eller fler konstnärer), kortfilmer, dokumentärer och en filmfestival. Jennys konstnärliga arbete spänner över olika uttrycksformer, där film, dans, teater, musik, bild och form samverkar. Ofta handlar det om att utforska nya rörelsemönster och kvalitéer, samt att utmana olika koreografiska strukturer.
Hon är även intresserad av att skildra ett realistiskt och mänskligt perspektiv av den dansande kroppen, vilket bjuder in alla typer av kroppar till dans- både på scenen och i det offentliga rummet. Jenny är utbildad vid nuvarande SKH i dans och danspedagogik mellan 2000-2004, samt vid University of Wisconsin-Milwaukee, i MFA in Performing Arts-Dance mellan 2011-2013.

Producentbyrån arbetar med ansökningar och rådgivning.

www.wildbeastcollective.com

Ansökningar
Rådgivning

Producentcheck – Cirkus

På uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling (FKU) ger vi under hösten 2023 och våren 2024 producentstöd till två grupper inom FKUs satsning kring samproduktioner för cirkus. Vi har nöjet att få arbeta med cirkusgruppen Gaston & Caligari och scenkonstgruppen Bobin Scenkonst.

Den 19 dec har Cirkus Gaston & Caligari premiär med föreställningen Det Stora Kalaset på Stora teatern i Göteborg. Det Stora Kalaset är en interaktiv clowninspirerad cirkusföreställning fylld med cirkuskonster, trolleri och musikalisk akrobatik som lockar till eftertanke, hjärtliga skratt och stormande applåder. Här stöttar Producentbyrån med rådgivning kring kommunikation och sälj samt vad gäller deras löpande verksamhet.

Bobin Scenkonst är ett nystartat scenkonstkompani. I början av mars 2024 har Bobin premiär på sin första produktion på Circuskvarnen i Uddevalla. Producentbyrån stöttar här med med produktionsplanering, kommunikation, ekonomi samt sälj.

I uppdraget ingår även kunskapsdelning från FKUs cirkuskonsulent Karin Skierus för att fortbilda oss på Producentbyrån kring cirkusbranschen.

Rådgivning

Tanja Andersson

Tanja är ursprungligen från Umeå men verksam i Göteborg sedan 2017 och driver idag scenkonstduon Slip of the Lip med performancekonstnären Emelié Sterner. I sina soloverk undersöker hon utopiska landskap och rum, cirkulära flöden och karga tillstånd och ihärdigheter genom något hon kallar för samisk logik och turbulent praktik.

I mars 2023 hade föreställningen Wiggling Things premiär på Atalante i Göteborg. Föreställningen var en samproduktion i turnéslingan Tre Scener som utgörs av Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och MDT i Stockholm. I oktober 2023 var det premiär för senaste föreställningen Other Tongue som Tanja skapat tillsammans med dansaren Eva Svaneblom.

Rådgivning

Ina Dokmo

Ina är koreograf, dansare, pedagog och shiatsuterapeut från Gotland. Hon är baserad i Göteborg och på Bokenäset där hon driver dansresidenset Bjällansås Studio, en studio hon själv byggt inuti en lada från 1924.

Ina har sedan sin Kandidatexamen i dans 2004-2007 från Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London jobbat som dansare och bott i olika delar av Europa. Hon har undersökt upplevda förhållningssätt till dans, rörelse och yoga sedan 2004. Sedan 2007 har hon genom sin egen praktik undersökt de inre organen in i dansande i relation till meridianer inom kinesisk medicin och Shiatsu.

Ina erhöll masterexamen i koreografi med inriktning Nya performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola 2017. Hennes koreografier är oftast längre utställningar där besökare kommer och går med fokus på besökarens resa genom verket och dansande.

Producentbyrån arbetar med rådgivning.

www.inadokmo.se

Rådgivning

Visit Nabo Artbook

Under 2023 arbetar vi med vandringsutställningen Visit Nabo Artbook som är framtagen av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utställningen Visit Nabo Art Book vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. I utställningen möter du bilder av åtta nordiska illustratörer. De har tolkat ungas röster och miljöer i hela Norden. Deras bilder berättar om ungas glädje och tristess, oro och hoppfullhet, frustration och kampvilja. Men främst om allas rätt att bli lyssnad på. Till utställningen hör ett pedagogiskt material och som ger möjlighet för besökare och grupper att fördjupa i sig i bilderna och samtal om att känna sig inkluderad i samhället.

Invigningen av utställningen Visit Nabo Artbook äger rum måndag den 20 mars som en del av EU:s ungdomskonferens som äger rum i Växjö den 20-23 mars.

Utställningen bygger på MUCF:s fyraåriga projekt kring ungas sociala inkludering och passar att visa i kulturhus, på museer och i bibliotek. Vill du boka utställningen? Kontakta oss på: info@producentbyran.se

www.mucf.se

Kommunikation
Projektledning
Sälj

Producentcheck 2.0

Producentcheck 2.0 är ett rådgivningsprojekt för utövare inom dans för barn och unga. Med Producentcheck 2.0 vill vi på Producentbyrån stötta verksamma dansare, kompanier och koreografer i Västsverige som är nyfikna på eller redan jobbar med dans för barn och unga. Vi riktar oss främst till oetablerade aktörer, men välkomnar även etablerade utövare. Projektet pågår under våren 2023 och består av kostnadsfri rådgivning med någon eller några av oss på Producentbyrån, coachning med certifierad coach Jenny Soovik samt en pott produktionsmedel för de ytterligare behov som vi definierar tillsammans under arbetet.
De sex aktörer som ingår i projektet är koreografen Minna Elif Wendin, dansduon PAx som utgörs av Kyrie Oda och Love Hellgren, Halmstadbaserade koreografen och författaren Cecee Rowland-Huss, scenkonstgruppen Bobin som består av Berith Stennabb, Xenia Krisiin, Emila Wärff, Anna Acli Emilsson och Silea Adolpf, Göteborgsbaserade kollektivet Kompani Catapult och koreografen och dansaren Anna-Greta Himmer. Arbetet möjliggörs med återstartsmedel från Kulturrådet.

Producentbyrån jobbar med projektledning och rådgivning.

Projektledning
Rådgivning

MOA kompani

MOA kompani drivs av koreografen och dansaren Moa Sahlin och är en pågående praktik som utgår från queerfeministiska och antirasistiska utopier. Vid sidan av den koreografiska praktiken arbetar Moa med olika nationella och internationella projekt och nätverk. MOA kompani startade i Göteborg 2006 som en del av Dansbyrån som var en plattform med studio, kontor och en producent som delades mellan tre olika korografer.

2020 skapade Moa koreografin En hink fred som en digital dansfilm som utspelar sig vid Fredrik Wretmans konstverk Peace vid ån Lagan i Värnamo. Förbipasserande kan se verket via sin mobilkamera när de scannar en QR-kod som finns vid bänken.

I juni 2023 utvecklas koreografin till 100 hinkar fred tillsammans med tio inbjudna dansare som under några dagar arbetar tillsammans och sedan dansar verket tillsammans vid Peace. Publiken kommer att kunna uppleva det live på plats en dag och sedan som en dansfilm via en QR-kod i sin mobil på platsen.

Producentbyrån arbetar med koordinering.

www.moakompani.se

Koordinering

Steps Dansklubb

Steps Dansklubb är kostnadsfri kompetensutveckling för lärare i förskola, grundskola, särskola och på gymnasiet. Projektet syftar till att stärka banden mellan lärare, danskonstnärer och arrangörer för att främja barns självklara tillgång till kultur. Genom fem fysiska träffar, från februari till juni 2023, skapas en gemensam plattform för att mötas kring dans för barn och unga. Vi har hämtat inspiration från den Edinburghbaserade dans- och teaterfestivalen Imaginates satsning Teachers Theatre Club och Backa Teaters kurs Lärare ser på scenkonst. I kursen ingår också en resa till Edinburgh med besök på Imaginate!

Steps Dansklubb handlar om att stärka banden mellan lärare, danskonstnärer och arrangörer. Det handlar om att inspirera till att se mer dans för barn och unga, att hitta ett språk för att diskutera scenkonstnärliga upplevelser med den yngre publiken och att gemensamt utveckla och prova sitt kritiska tänkande. Vad är det som gör att en föreställning känns intressant och relevant?

Steps Dansklubb har initierats och drivs av oss på Producentbyrån och genomförs med stöd av Kulturrådet.

Kommunikation
Projektledning
Koordinering

Memory Wax

Memory Wax är ett etablerat danskompani med bas i Malmö. I snart 20 år har kompaniet producerat föreställningar i Sverige och utomlands för alla åldersgrupper. Kompaniets avskalade rörelsespråk präglas av humanism och drivs av en nyfikenhet av att undersöka och gestalta existentiella och filosofiska frågor. Med en underton av humor och med en kärlek till det enkla skapar de magi av det vardagliga. Aktuella barnföreställningar på turné är Inside Out (målgrupp 9-12 år) samt Mitt lilla stora rum (målgrupp 2-5 år). Memory Wax strävar ständigt efter att utveckla möjligheterna att få möta publiken och bredda intresset för modern dans genom att även anordna workshops, arrangera festivaler och internationella kulturutbyten.
Internationella samarbeten är en fundamental del av Memory Wax verksamhet och de har under flertalet år byggt upp återkommande kulturutbyten mellan Sverige och Kuba.

Producentbyrån arbetar med verksamhetsutveckling och sälj.

www.memorywax.com

Sälj
Verksamhetsutveckling

Dråpera

Dråpera är ett Göteborgsbaserat scenkonstkollektiv som grundades 2011 av tonsättaren Lina Järnegard och mezzosopranen Anna-Sara Åberg. Sedan start har ensemblen utökats och samarbetspartners anlitas beroende på projekt. Arbetet med Dråperas föreställningar är processbaserat och bygger oftast på ett stort antal workshops där material utifrån ett tema eller koncept undersöks och fördjupas i flera steg.
Metodologin bygger på ett nedbrytande av hierarkier och ett fördjupat samarbete mellan tre huvudelement; musik, text och aktion.

Producentbyrån arbetar med kommunikation och admin av Dråperas hemsida.

www.drapera.se

Kommunikation

Producentbyrån