Visit Nabo Artbook

Under 2023 arbetar vi med vandringsutställningen Visit Nabo Artbook som är framtagen av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utställningen Visit Nabo Art Book vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. I utställningen möter du bilder av åtta nordiska illustratörer. De har tolkat ungas röster och miljöer i hela Norden. Deras bilder berättar om ungas glädje och tristess, oro och hoppfullhet, frustration och kampvilja. Men främst om allas rätt att bli lyssnad på. Till utställningen hör ett pedagogiskt material och som ger möjlighet för besökare och grupper att fördjupa i sig i bilderna och samtal om att känna sig inkluderad i samhället.

Invigningen av utställningen Visit Nabo Artbook äger rum måndag den 20 mars som en del av EU:s ungdomskonferens som äger rum i Växjö den 20-23 mars.

Utställningen bygger på MUCF:s fyraåriga projekt kring ungas sociala inkludering och passar att visa i kulturhus, på museer och i bibliotek. Vill du boka utställningen? Kontakta oss på: info@producentbyran.se

www.mucf.se

Kommunikation
Projektledning
Sälj

Producentcheck 2.0

Producentcheck 2.0 är ett rådgivningsprojekt för utövare inom dans för barn och unga. Med Producentcheck 2.0 vill vi på Producentbyrån stötta verksamma dansare, kompanier och koreografer i Västsverige som är nyfikna på eller redan jobbar med dans för barn och unga. Vi riktar oss främst till oetablerade aktörer, men välkomnar även etablerade utövare. Projektet pågår under våren 2023 och består av kostnadsfri rådgivning med någon eller några av oss på Producentbyrån, coachning med certifierad coach Jenny Soovik samt en pott produktionsmedel för de ytterligare behov som vi definierar tillsammans under arbetet.
De sex aktörer som ingår i projektet är koreografen Minna Elif Wendin, dansduon PAx som utgörs av Kyrie Oda och Love Hellgren, Halmstadbaserade koreografen och författaren Cecee Rowland-Huss, scenkonstgruppen Bobin som består av Berith Stennabb, Xenia Krisiin, Emila Wärff, Anna Acli Emilsson och Silea Adolpf, Göteborgsbaserade kollektivet Kompani Catapult och koreografen och dansaren Anna-Greta Himmer. Arbetet möjliggörs med återstartsmedel från Kulturrådet.

Producentbyrån jobbar med projektledning och rådgivning.

Projektledning
Rådgivning

MOA kompani

MOA kompani drivs av koreografen och dansaren Moa Sahlin och är en pågående praktik som utgår från queerfeministiska och antirasistiska utopier. Vid sidan av den koreografiska praktiken arbetar Moa med olika nationella och internationella projekt och nätverk. MOA kompani startade i Göteborg 2006 som en del av Dansbyrån som var en plattform med studio, kontor och en producent som delades mellan tre olika korografer.

2020 skapade Moa koreografin En hink fred som en digital dansfilm som utspelar sig vid Fredrik Wretmans konstverk Peace vid ån Lagan i Värnamo. Förbipasserande kan se verket via sin mobilkamera när de scannar en QR-kod som finns vid bänken.

I juni 2023 utvecklas koreografin till 100 hinkar fred tillsammans med tio inbjudna dansare som under några dagar arbetar tillsammans och sedan dansar verket tillsammans vid Peace. Publiken kommer att kunna uppleva det live på plats en dag och sedan som en dansfilm via en QR-kod i sin mobil på platsen.

Producentbyrån arbetar med koordinering.

www.moakompani.se

Koordinering

Steps Dansklubb

Steps Dansklubb är kostnadsfri kompetensutveckling för lärare i förskola, grundskola, särskola och på gymnasiet. Projektet syftar till att stärka banden mellan lärare, danskonstnärer och arrangörer för att främja barns självklara tillgång till kultur. Genom fem fysiska träffar, från februari till juni 2023, skapas en gemensam plattform för att mötas kring dans för barn och unga. Vi har hämtat inspiration från den Edinburghbaserade dans- och teaterfestivalen Imaginates satsning Teachers Theatre Club och Backa Teaters kurs Lärare ser på scenkonst. I kursen ingår också en resa till Edinburgh med besök på Imaginate!

Steps Dansklubb handlar om att stärka banden mellan lärare, danskonstnärer och arrangörer. Det handlar om att inspirera till att se mer dans för barn och unga, att hitta ett språk för att diskutera scenkonstnärliga upplevelser med den yngre publiken och att gemensamt utveckla och prova sitt kritiska tänkande. Vad är det som gör att en föreställning känns intressant och relevant?

Steps Dansklubb har initierats och drivs av oss på Producentbyrån och genomförs med stöd av Kulturrådet.

Kommunikation
Projektledning
Koordinering

Tanja Andersson

Tanja är ursprungligen från Umeå men verksam i Göteborg sedan 2017. Utbildad i Norrbotten, Finland och New York. Hon frilansar som performer, dansare och koreograf samt arbetar med undervisning i samtida dans och improvisation. Har tidigare bakgrund inom ljuddesign och musikproduktion och driver idag scenkonstduon Slip of the Lip med performancekonstnären Emelié Sterner. Duon arbetar tvärkonstnärligt i olika kollektiva konstellationer och är verksamma på Scen46 i Göteborg.

I sina soloverk undersöker Andersson utopiska landskap och rum, cirkulära flöden och karga tillstånd och ihärdigheter genom något hon kallar för samisk logik och turbulent praktik. I februari 2023 har föreställningen Wiggling Things premiär på Atalante i Göteborg. Föreställningen är en samproduktion i turnéslingan Tre Scener som utgörs av Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och MDT i Stockholm.

I övrigt är Tanja aktuell som dansare i föreställningen Väven av Dansinitiativet i Luleå, i verket homo(sapiens) av Karolin Kent samt som koreograf och dansare tillsammans med Eva Svaneblom i verket Other Tongue, Tromsø, Norge.

Producentbyrån arbetar med kommunikation, rådgivning kring administration och sälj.

www.tanjaandersson.com

Kommunikation
Rådgivning
Sälj

Memory Wax

Memory Wax är ett etablerat danskompani med bas i Malmö. I snart 20 år har kompaniet producerat föreställningar i Sverige och utomlands för alla åldersgrupper. Kompaniets avskalade rörelsespråk präglas av humanism och drivs av en nyfikenhet av att undersöka och gestalta existentiella och filosofiska frågor. Med en underton av humor och med en kärlek till det enkla skapar de magi av det vardagliga. Aktuella barnföreställningar på turné är Inside Out (målgrupp 9-12 år) samt Mitt lilla stora rum (målgrupp 2-5 år). Memory Wax strävar ständigt efter att utveckla möjligheterna att få möta publiken och bredda intresset för modern dans genom att även anordna workshops, arrangera festivaler och internationella kulturutbyten.
Internationella samarbeten är en fundamental del av Memory Wax verksamhet och de har under flertalet år byggt upp återkommande kulturutbyten mellan Sverige och Kuba.

Producentbyrån arbetar med verksamhetsutveckling och sälj.

www.memorywax.com

Sälj
Verksamhetsutveckling

Returkultur

Returkultur är en ideell förening som sysslar med återbruk, delning och miljöarbete inom konst och kultur. De samlar in scenteknik och andra prylar som annars hade slängts eller som står oanvända i källare och förråd och lagar under folkbildande former det som är trasigt och lägger in i en delningspool för kulturaktörer.
Producentbyrån arbetar med administration och löpande bokföring.

www.returkultur.se

Administration

Dråpera

Dråpera är ett Göteborgsbaserat scenkonstkollektiv som grundades 2011 av tonsättaren Lina Järnegard och mezzosopranen Anna-Sara Åberg. Sedan start har ensemblen utökats och samarbetspartners anlitas beroende på projekt. Arbetet med Dråperas föreställningar är processbaserat och bygger oftast på ett stort antal workshops där material utifrån ett tema eller koncept undersöks och fördjupas i flera steg.
Metodologin bygger på ett nedbrytande av hierarkier och ett fördjupat samarbete mellan tre huvudelement; musik, text och aktion.

Producentbyrån arbetar med kommunikation och admin av Dråperas hemsida.

www.drapera.se

Kommunikation

På Turné

”På turné är samarbetsprojektet som ska stärka och bygga nationella turnéstrukturer i Sverige. Regional Musik i Sverige (RMS) tillsammans med Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) går ihop för att skapa en flexibel och vital struktur där det lokala och regionala självstyret går hand i hand med publiken och musiken i fokus. Med projektet På turné lägger vi ihop våra resurser och skapar tillsammans något vi inte skulle kunnat skapa var och en för sig.
Tillsammans vill vi stärka arrangörsleden och se till att musikakter av hög kvalitet och med genremässig bredd når hela Sverige. Vi vill skapa en hållfast och kreativ nationell turnéstruktur med publiken i centrum. Tillsammans musiksätter vi Sverige.”

Producentbyrån arbetar med processledning och kommunikation.
Läs mer om På Turné på: www.kulturivast.se/pa-turne

Kommunikation
Processledning

Step

Step är en internationell dansfestival för barn och unga i Västsverige. Festivalen är en biennal och lanserades i mars 2020. Den andra upplagan av festivalen genomfördes den 2-25 mars 2022 och sammanlagt presenterades 60 programpunkter på 19 spelplatser i sex kommuner i Västra Götaland.

Till de två upplagor som har genomförts har festivalens program tagits fram i samarbete med de nationella och internationella kuratorerna Fiona Ferguson – kreativ utvecklingschef för Edinburgh International Children’s Festival, Adjjima Na Patalung – festivalchef för BICT Fest i Bangkok, Gerhard Verfaille – konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien och Peter Sunesson – tidigare producent för Salto! på Dansstationen i Malmö. Utöver detta arbetar Step med Step Extended som är en satsning för att lyfta både danskompanier och nyskapande dansprojekt för barn och unga i Västra Götalandsregionen. I festivalen ingår även ett branschprogram som vänder sig till utövare, organisationer och aktörer som arbetar med eller för dans för barn och unga

Step har presenterat föreställningar av bl.a. Akram Khan Company (UK), Stopgap Dance Company (UK), MYKA (DK), Un Poyo Rojo (AR), Tony Tran (NO), Aaben Dans (DK), Twisted Feet (SE) och Big Wind (SE).

Step är ett samarbete med olika kommuner i regionen. Under 2022 års festival fick barn, unga och vuxna från kommunerna Ale, Borås, Göteborg, Härryda, Lerum och Vänersborg möjlighet att uppleva föreställningar, samtal, mingel och workshops.Step har initierats och drivs av Producentbyrån

www.stepfestival.se

Administration
Ansökningar
Kommunikation
Projektledning
Turnékoordinering

Producentbyrån