Producentcheck – Cirkus

På uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling (FKU) ger vi under hösten 2023 och våren 2024 producentstöd till två grupper inom FKUs satsning kring samproduktioner för cirkus. Vi har nöjet att få arbeta med cirkusgruppen Gaston & Caligari och scenkonstgruppen Bobin Scenkonst.

Den 19 dec har Cirkus Gaston & Caligari premiär med föreställningen Det Stora Kalaset på Stora teatern i Göteborg. Det Stora Kalaset är en interaktiv clowninspirerad cirkusföreställning fylld med cirkuskonster, trolleri och musikalisk akrobatik som lockar till eftertanke, hjärtliga skratt och stormande applåder. Här stöttar Producentbyrån med rådgivning kring kommunikation och sälj samt vad gäller deras löpande verksamhet.

Bobin Scenkonst är ett nystartat scenkonstkompani. I början av mars 2024 har Bobin premiär på sin första produktion på Circuskvarnen i Uddevalla. Producentbyrån stöttar här med med produktionsplanering, kommunikation, ekonomi samt sälj.

I uppdraget ingår även kunskapsdelning från FKUs cirkuskonsulent Karin Skierus för att fortbilda oss på Producentbyrån kring cirkusbranschen.

Rådgivning

Producentbyrån