På Turné

”På turné är samarbetsprojektet som ska stärka och bygga nationella turnéstrukturer i Sverige. Regional Musik i Sverige (RMS) tillsammans med Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) går ihop för att skapa en flexibel och vital struktur där det lokala och regionala självstyret går hand i hand med publiken och musiken i fokus. Med projektet På turné lägger vi ihop våra resurser och skapar tillsammans något vi inte skulle kunnat skapa var och en för sig.
Tillsammans vill vi stärka arrangörsleden och se till att musikakter av hög kvalitet och med genremässig bredd når hela Sverige. Vi vill skapa en hållfast och kreativ nationell turnéstruktur med publiken i centrum. Tillsammans musiksätter vi Sverige.”

Producentbyrån arbetar med processledning och kommunikation.
Läs mer om På Turné på: www.kulturivast.se/pa-turne

Kommunikation
Processledning

Producentbyrån