InDiiD

Projektet Innovativ digital distribution av konserter (InDiiD) arbetar med att främja digital distribution av konserter och hitta affärsmodeller för musiker och arrangörer som verkar inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer. InDiiD är ett samarbetsprojekt mellan GAC, Knutpunkt, GAS-festivalen och Kulturföreningen Bunkern med ambitionen att studera och testa olika lösningar vad gäller teknik, plattformar, betalningslösningar, kompetensutvecklande insatser samt genomförande av test-streamings.
Projektet har sträckt sig från oktober 2020 till maj 2022, och har samlat en stor del av aktörer inom ovan nämnda genrer verksamma i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Producentbyrån har arbetat som konsulter under projektets gång och jobbar under våren och hösten 2022 med att sammanställa och formge projektets slutrapport.

www.indiid.org

Rådgivning
Copywriting
Redaktionellt arbete

Producentbyrån