Konferenser

Arts & Audiences 2014-2016

Konferensdesign, Koordinering, Planering, Programläggning

Culture Action Europe 2015

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion

Från Att till Hur – en konferens om tillgänglig scenkonst

Föreläsning

Kultur för alla?

Kommunikation, Konferensdesign, Koordinering, Produktion, Projektledning

On-Air

Koordinering

Publiken i fokus?

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Publikutveckling från A till Ö

Kommunikation, Konferensdesign, Produktion, Programläggning, Projektledning

Producentbyrån