Produktionsmiljö dans

Västra Götalandsregionen och Mölndals stad håller på att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar produktionsmiljö för dans i Forsåker i Mölndal. Produktionsmiljön kommer att innehålla ett antal studios, blackbox, kontor mm och bli en plattform för hela det fria professionella dansfältet i Västra Götaland.
Producentbyrån sitter med i referensgruppen för övriga samarbetsytor.

www.vgregion.se

Rådgivning

Producentbyrån