O

O är ett Stockholmsbaserat scenkonstkompani som i allomslutande verk låter den enskilde besökaren möta verkens frågeställning genom ett direkt erfarande. Genom att låta personliga tillkortakommanden och konflikter möta (ibland oväntad) teori formulerar O verk som på ett personligt sätt behandlar svåra avväganden. Snarare än att stänga frågor med förutbestämda svar arbetar O för att öppna dem och erbjuda utrymme för publikens oförutsägbara arbete.

Kompaniet är resultatet av en sammanslagning av kompanierna Poste Restante och Osynliga Teatern, som på varsitt håll gjort sig ett namn inom nationell och internationell utforskande scenkonst.

Poste Restante har presenterats vid festivaler som Salzburger Festspiele, Baltic Circe, Santiago a Mil och Nordwind och har varit en tongivande röst inom svensk diskursutveckling inom allomslutande och relationella praktiker. Under 2021 ger kompaniet IT TAKES A VILLAGE för Accelerator Konsthall samt Home Sweet Home? för Stockholm Stadsteater.

Producentbyrån hjälper under hösten 2021 till med diverse uppgifter inom administration och kommunikation.

Administration
Kommunikation

Producentbyrån