Dansakademin

Dansakademin är en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga och vänder sig till alla som arbetar konstnärligt med dans eller är intresserad av danskonst och vill veta mer om eller öka sin kompetens inom dans.

Varje år arrangeras labb där koreografer och dansare ges utrymme att utforska, utveckla och testa sina koreografiska idéer. Till labben kopplas coacher med lång erfarenhet inom sina områden – dramaturgi, koreografi, scenografi etc – för att stötta den konstnärliga processen utifrån koreografernas och dansarnas behov av kompetens och stimulans.

I serien Dansrummet genomförs samtal och seminarier om danskonst för barn och unga och under 2022 genomfördes Open Stage som är en danskonstnärlig mötesplats som vill främja ny danskonst för barn och unga.

Producentbyrån sitter med i Dansakademins styrgrupp.

www.regionteatervast.se

Planering
Utvecklingsarbete

Producentbyrån